ข่าวและกิจกรรมปี 2552

ข่าวและกิจกรรมปี 2552

นักศึกษาฝึกงานจาก Kennesaw University, USA ปฎิบัติงานที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล (15 ก.ค.- 2 ก.ย.)
การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคเหนือ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ (30 มิ.ย.– 2 ก.ค.)
กีฬาสี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกุล (25 มิ.ย.)
การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคใต้ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (17 – 19 มิ.ย.)
การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา (ALP) ทั่วประเทศ ประจำปี 2552 (9 – 11 มิ.ย. )
จัดหาทุน ภาคเหนือ (ทอดผ้าป่าการกุศล) จังหวัดเชียงใหม่ (31 พ.ค.)
การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ เรื่อง Young Athlete Training Seminar กรุงเทพฯ (28 – 29 พ.ค.)
การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ Train the Trainer ประเทศไทย รุ่นที่ 5 จ.เพชรบุรี (20 – 24 เม.ย.)
การจัดหาทุนภาคอีสาน (กอล์ฟการกุศล) กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี (6 เม.ย.)
Charity golf tournament, dinner and Football Fun Day in support of the S.O. Thailand at Laguna Phuket Resort, Phuket (28 – 29 มี.ค.)
การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ กีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอล กรุงเทพฯ (24 – 27 มี.ค.)
กีฬาสี โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกุล (19 ก.พ.)
การแข่งขันฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคอินโดจีน และประเทศไทย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (11 – 12 ก.พ.)
กีฬาสี โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน (29 ม.ค.)
กีฬาอนุชนภาคกลาง ณ ศูนย์การเรียนรู้ประภาคารปัญญา (8 ม.ค.)