• พิมพ์

ข่าวและกิจกรรมปี 2551

ข่าวและกิจกรรมปี 2551

การแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และเต้นแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (พฤศจิกายน 51)
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วย ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน, อีสเทิร์นสตาร์รีสอร์ท จ.ระยอง (22 พฤศจิกายน 51)
กลุ่มกีฬา โรงเรียนภาคใต้ ณ สนามกีฬาติณสูนานนท์ จังหวัดสงขลา (20 พฤศจิกายน 51)
กลุ่มกีฬา โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา จ.อุดรธานี (17 พฤศจิกายน 51)
โรงเรียนกีฬาสีภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล (19 กันยายน 51)
การแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และเต้นแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคฯ ภาคใต้ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 7 ณ. สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (10-11 กันยายน 51)
การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ (26-29 สิงหาคม 51)
2008 Special Olympics Youth Global Summit at Asia Hotel, Bangkok (25-28 สิงหาคม 51)
กีฬาสี โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล (8 สิงหาคม 51)
การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคฯ ภาคกลาง ประจำปี 2551 ครั้งที่ 7 ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ (23-24 กรกฎาคม 51)
การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคฯ ภาคเหนือ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 7 ณ. กองพันพัฒนาที่ 3 จ.เชียงใหม่ (16-17 กรกฎาคม 51)
กลุ่มกีฬา โรงเรียนภาคกลาง ณ สนามกีฬาฯ จังหวัดสุพรรณบุรี (11 กรกฎาคม 51)
การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯขั้นพื้นฐานกีฬา กรีฑา เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล Unified Sports ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (25-27 มิถุนายน 51)
Opening Eyes Demonstration at 91st Lions Clubs International Convention, BKK (24 มิถุนายน 51)
การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯขั้นพื้นฐานกีฬา กรีฑา เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล Unified Sports ภาคใต้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (18-20 มิถุนายน 51)
กลุ่มกีฬา โรงเรียนภาคเหนือ ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ (13 มิถุนายน 51)
S.O.Asia Pacific Conference (ALP, HA, IT, National Director, Board), Singapore (1-4 มิถุนายน 51)
การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา(ALP)ทั่วประเทศ ณ กรุงเทพฯ (23-24 พฤษภาคม 51)
การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯขั้นพื้นฐานกีฬา เทนนิส เทเบิลเทนนิส Unified Sports ภาคเหนือ จ.ลำปาง (9-11 พฤษภาคม 51)
การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ Train the Trainner ประเทศไทย ครั้งที่ 4 หลักสูตรการจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฯ ณ กรุงเทพมหานคร (21-25 เมษายน)
การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯขั้นพื้นฐานกีฬา เทนนิส เทเบิลเทนนิส Unified Sports ภาคกลาง ณ. กรุงเทพมหานคร (26-28 มีนาคม 51)
กีฬาสี โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล (21 มีนาคม 51)
การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ เรื่อง Young Athlete Training Seminar (18 มีนาคม 51)
การประชุมกรรมการศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ณ. กกท.หัวหมาก (16-17 กุมภาพันธ์ 51)
กีฬาสี โรงเรียนปัญญาวุฒิกร (25 มกราคม 51)
กีฬากลุ่มภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี (21-23 มกราคม 51)