ติดต่อเรา

   สำนักงานส่วนกลาง 
 
 คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

491/16  อาคารสีลมพลาซ่า ชั้น 4  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพ  10500
โทรศัพท์ : +662 266 6705-6  
โทรสาร  :  +662 266 6704
อีเมล์ : -   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เฟสบุ๊ค : Specialolympics Thailand
https://www.facebook.com/specialolympics.thailand

   
 • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคกีฬา คุณสำราญ  แช่มช้อย
  เบอร์ติดต่อ : 089 – 500 - 1052
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายเทคนิคกีฬา คุณสวิง  พลอยเจ๊ก
  เบอร์ติดต่อ : 081  804 - 1540
              
 
  สำนักงาน ศูนย์ภาคกลาง  
หัวหน้าสำนักงาน คุณสมคิด  สุขอินทร์
  ที่อยู่ : 94/1  หมู่ 3   ตำบลบางพูน
        อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
  
 
  สำนักงาน ศูนย์ภาคเหนือ  
หัวหน้าสำนักงาน คุณอัมภา  ยาวิชัย
  ที่อยู่ : 93/73  ตำบลหนองปาครัง  อำเภอเมือง 
        จังหวัดเชียงใหม่  50000
 
 
  สำนักงาน ศูนย์ภาคใต้  
หัวหน้าสำนักงาน คุณสุชาติพงษ์ ทรงทอง
  ที่อยู่ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
        หมู่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง  
        จังหวัดนครศรีธรรมราช  80130
  
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์ภาคใต้ คุณทศพล  ตันสกุล
  ที่อยู่ : 184/1 หมู่ 3  ตำบลเทพกษัตรี
        อำเภอฉลาง  จังหวัดภูเก็ต  83110  
เบอร์ติดต่อ :  089 - 474 - 0246
 
 
  สำนักงาน ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หัวหน้าสำนักงาน คุณเจษฏา  บพิตรสุวรรณ
 

ที่อยู่ : 262 หมู่ 6  บ้านดงสระพัง 
        ตำบลกุดสระ  อำเภอเมือง
        จังหวัดอุดรธานี  41000