ปฏิทินกิจกรรม ปี 2558

ปฏิทินกิจกรรมปี 2558

วันที่   รายการ
28-30 ม.ค.   โครงการ Youth ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
29 ม.ค.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
30 ม.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
3 ก.พ.   โครงการ Youth ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
13 ก.พ.   การประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
14-15 ก.พ.   การประชุมกรรมการศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ณ. การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
5 ก.พ.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
20 ก.พ.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
24-27 ก.พ.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาหลักสูตร National Coach Clinic กีฬากรีฑา และเทเบิลเทนนิส ณ กรุงเทพฯ
8-12 มี.ค.   การเก็บตัวเพื่อร่วมการแข่งขัน ASEAN Women’s Unified Football Tournament ณ ประเทศมาเลเซีย
12 มี.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
13-16 มี.ค.   การแข่งขัน ASEAN Women’s Unified Football Tournament ณ ประเทศมาเลเซีย
24-27 มี.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาหลักสูตร National Coach Clinic กีฬาฟุตบอล และแบดมินตัน ณ กรุงเทพฯ
27-29 มี.ค.   การเก็บตัวนักกีฬา Football Unified world Cup ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
22-24 มี.ค.   ติดตามการฝึกซ้อมนักกีฬา World Games 2015 ครั้งที่ 1
20-24 เม.ย.   การอบรม Thailand Train-the-Trainer ประเทศไทย รุ่นที่ 10
20 พ.ค.   ติดตามการฝึกซ้อมนักกีฬา World Games 2015 ครั้งที่ 2
25-26 พ.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทยและกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคเหนือ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
27-29 พ.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคริกเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ แฟลตห้วยคิง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
2-3 มิ.ย.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทยและกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคเหนือ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
11-14 มิ.ย.   การเก็บตัวนักกีฬา Football Unified world Cup ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
8-10 มิ.ย.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs as Volunteer ณ ห้องประชุม 217 การกีฬาแห่งประเทศไทย
20 มิ.ย.   ติดตามการฝึกซ้อมนักกีฬา World Games 2015 ครั้งที่ 3
22-27 มิ.ย.   การแข่งขันฟุตบอลและเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3-20 ก.ค.   การเก็บตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 2015 Special Olympics World Summer Games ณ ม.ธรรมศาสตร์
21 ก.ค.- 4 ส.ค.   การแข่งขัน 2015 Special Olympics World Summer Games ณ ประเทศสหรัฐเมริกา
22-24 ก.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทยและกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคกลาง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
27-29 ก.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทยและกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคกลาง ณ จังหวัดชลบุรี
29 ส.ค.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ณ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
30 ส.ค.   โครงการนักกีฬาอนุชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดชุมพร
5-7 ส.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13-14 ส.ค.   การแข่งขันกีฬาคริกเก็ต ณ จังหวัดลำปาง
19-21 ส.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทยและกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด ขอนแก่น
24 ส.ค.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลปัญญานุกูล
24-26 ส.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทยและกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
27-28 ส.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี
1-3 ก.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคกลาง ณ จังหวัดปทุมธานี
7 ก.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
8 ก.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
9-11 ก.ย.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย และกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
ต.ค.   การเก็บตัวนักกีฬา Football Unified world Cup
8-12 ต.ค.   การเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 5th Football Maekong Tournament ณ ประเทศไทย
12-15 ต.ค.   การแข่งขัน 5th Football Maekong Tournament ณ ประเทศไทย
ต.ค.   การประชุมหัวหน้าศูนย์สเปเชียลโอลิมปิคไทย
พ.ย.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ณ บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี
17-18 พ.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคตะวันออก ณโรงเรียนเมืองพัทยา 7 จังหวัดชลบุรี
25-27 พ.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี
ธ.ค.   การเก็บตัวนักกีฬา Football Unified world Cup
2-6 ธ.ค.   การเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Unified Football ณ ประเทศอินโดนีเซีย
14-16 ธ.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
18-19 ธ.ค.   การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยท่านอานันท์ ปันยารชุน ประจำปี 2558 ณ จังหวัดระยอง
ธ.ค.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ณ จังหวัดเชียงใหม่