ปฏิทินกิจกรรม ปี 2557

ปฏิทินกิจกรรมปี 2557

วันที่   รายการ
23-26 ม.ค.   การทดสอบนักกีฬาฟุตบอลยูนิฟายด์ ครั้งที่ 2
30 ม.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
7 ก.พ.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา
8-9 ก.พ.   โครงการ Youth ภาคใต้ ณ ห้องประชุมม่านทะเลรีสอร์ท จังหวัดสงขลา
21 ก.พ.   การประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
22-23 ก.พ.   การประชุมกรรมการศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ณ. การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
25-28 ก.พ.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้น Intermediate กีฬากรีฑา บาสเก็ตบอล เทเบลเทนนิส และแบดมินตัน ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
4 มี.ค.   ค่ายฝึกฟุตบอลหญิงสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์
12-15 มี.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้น Intermediate กีฬากรีฑา บาสเก็ตบอล เทเบลเทนนิส และแบดมินตัน ภาคกลาง ณ จ.ปทุมธานี
20-23 มี.ค.   การทดสอบนักกีฬาฟุตบอลยูนิฟายด์ ครั้งที่ 3
21-25 เม.ย.   การอบรม Thailand Train-the-Trainer ประเทศไทย รุ่นที่ 9
20-23 พ.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้น Intermediate กีฬากรีฑา บาสเก็ตบอล เทเบลเทนนิส และแบดมินตัน ภาคอีสาน ณ จ.อุดรธานี
26 พ.ค.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จ. ลพบุรี
29 พ.ค.-1 มิ.ย   การทดสอบนักกีฬาฟุตบอลยูนิฟายด์ ครั้งที่ 4
28-30 พ.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหญิง ขั้น Intermediate
11-13 มิ.ย.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากีฬาคริกเก็ต ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
11-13 มิ.ย.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs as Volunteer ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
17-20 มิ.ย.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้น Intermediate กีฬากรีฑา บาสเก็ตบอล เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน ภาคเหนือ ณ จ. เชียงใหม่
24 มิ.ย.   ประชุมชี้แจงโครงการ Healthy Communities ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพมหานคร
25-27 มิ.ย.   การแข่งขันกีฬากลุ่มชาวเขาภาคเหนือ จังหวัดน่าน
27 มิ.ย.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
29 ก.ค.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่
ก.ค.-พ.ย.   การตรวจสุขภาพนักกีฬาภายใน 5 สถาบัน (โครงการชุมชนสุขภาพดี)
30 ก.ค.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ในโรงเรียนกาวิละอนุกูล
30 ก.ค.-1 ส.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย และกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคเหนือ
7-10 ส.ค.   การทดสอบนักกีฬาฟุตบอลยูนิฟายด์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดลำปาง
10 ส.ค. – 31 ต.ค.   การเก็บตัวนักกีฬาฟุตบอลยูนิฟายด์ ครั้งที่ 6
18-22 ส.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
10-12 ก.ย.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย และกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคอีสาน
24-26 ก.ย.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย และกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคกลาง
2 ต.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
3 ต.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในกลุ่มภาคตะวันออก ศูนย์เขต 12
13-15 ต.ค.   การประชุมหัวหน้าศูนย์สเปเชียลโอลิมปิคไทย จังหวัดอุดรธานี
22 ต.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
23 ต.ค.   โครงการ Youth ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
1-6 พ.ย.   การแข่งขัน 3rd South East Asia 5-a-side Unified Football Tournament ณ ประเทศบรูไน
18-19 พ.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี
26-28 พ.ย.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย และกิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคใต้
5-8 ธ.ค.   การแข่งขัน 4th Football Meakong Tournament ณ ประเทศเวียดนาม
12 ธ.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จ. น่าน
12-13 ธ.ค.   การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยท่านอานันท์ ปันยารชุน ประจำปี 2557 ณ จังหวัดระยอง
15-18 ธ.ค.   โครงการ Youth 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
26 ธ.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนกาวิละอนุกูล