ปฏิทินกิจกรรม ปี 2556

ปฏิทินกิจกรรมปี 2556

วันที่   รายการ
27 ม.ค.- 6 ก.พ.   World Winter Games PyeongChang 2013
23 ม.ค.   ประชุมผู้แทนสถาบันการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ณ. การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
30 - 31 ม.ค   การคัดเลือกนักกีฬากรีฑา เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน Asia Pacifice Games
4-6 ก.พ.   อบรม ALPs Univisity อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี
13-15 ก.พ.   การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน Asia Pacifice Games
16-17 ก.พ.   ประชุมกรรมการศูนย์สเปเชียล ประจำปี 2556 ณ.ห้องประชุมยิมฯ 7 มธ. รังสิต
16-18 ก.พ.   ค่ายฟุตบอลคัดทีม เพื่อไปแข่งขัน ฟุตบอลโลกที่บราซิล, มาเลเซีย, Asia Pacifice Games ประเทศออสเตรเลีย
26-27 ก.พ.   คัดเลือกนักกีฬาปิงปองและว่ายน้ำ ที่ ศูนย์กีฬา มธ.รังสิต
18 มี.ค.   ประกาศผลนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ได้รับการคัดเลือก
27 มี.ค.   สอบและประกาศผลคัดเลือกผู้ฝึกสอน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacifice Games
29 มี.ค.   กิจกรรมนักกีฬาอนุชน ศูนย์ จ.นครพนม
1เม.ย.   กิจกรรมนักกีฬาอนุชน ศูนยเขต 7 พิษณุโลก
1-2 เม.ย.   Train-The-Trainner MF (AP region) ณ.มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
5 เม.ย.   Unified Bocce @AP Conference at Millennium Hilton Bangkok Hotel
5-7 เม.ย.   Asia Pacific Conference at Millennium Hilton Bangkok Hotel
22-26 เม.ย.   Thailand Train-The-Trainner รุ่นที่ 8 ณ.ภูอาบหมอก รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์
17 พ.ค.-14 มิ.ย   เก็บตัวนักกีฬาฟุตบอลยูนิฟายด์ ณ.ศูนย์กีฬา มธ. รังสิต ปทุมธานี
15-21 มิ.ย.   แข่งขัน SOAP Regional Qualifier Football Global Unified Cup 2014 Thammasat Univeristy Rangsit
3-5 ก.ค.   แข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ประจำภูมิภาค ภาคใต้ ณ.โรงเรียนกีฬา นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง)
13 ก.ค.   UNICEF พานักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค เข้าชมฟุตบอล ระหว่าง แมนยู ไนเต็ด กับ สิงห์ออลสตาร์ ณ.สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท
17-18 ก.ค.   แข่งขันทักษะกลไกและแอร์โรบิคแด๊นซ์(MATP & Aerobic Dance) ภาคกลาง ณ.สถาบันราชานุกูล
19 ก.ค.   กิจกรรมนักกีฬาอนุชน ภาคกลาง ณ.สถาบันราชานุกูล ดินแดง
1-3 ส.ค.   อบรมนักกีฬาผู้นำ ALPs University ณ.ห้องประชุมสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬา มธ.รังสิต ปทุมธานี
1-3 ส.ค.   อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงและค่ายฟุตบอลหญิง ณ.ห้องประชุมยิมฯ 7 ศูนย์กีฬา มธ. รังสิต ปทุมธานี
    แนะนำกีฬา Cricket ในโรงเรียน
6 ส.ค.   UNICEF ร่วมกับ Barcelona FC อบรมสาธิตฟุตบอลให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ไทย
15-16 ส.ค.   แข่งขันทักษะกลและแอร์โรบิคแด๊นซ์ (MATP & Aerobic Dance) ณ.โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
16 ส.ค.   กิจกรรมนักกีฬาอนุชน ณ.ศูนย์เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
11-13 ก.ย.   แข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ประจำภูมิภาค ภาคกลาง ณ.ศูนย์กีฬา มธ.รังสิต ปทุมธานี
19-20 ก.ย.   แข่งขันกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ.ศูนย์วิทยา มอ.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
26-27 ก.ย.   แข่งขันทักษะกลและแอร์โรบิคแด๊นซ์ (MATP & Aerobic Dance) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
27 ก.ย.   กิจกรรมนักกีฬาอนุชน ณ.ศูนย์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
5-6 ต.ค.   ประชุมหัวหน้าศูนย์ภูมิภาค
    ASEAN Unified Football, Malaysia
7-8 พ.ย.   แข่งขันทักษะกลและแอร์โรบิคแด๊นซ์ (MATP & Aerobic Dance) ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
8 พ.ย.   กิจกรรมนักกีฬาอนุชน ณ.โรงเรียนสงขลาพัฒนา  จังหวัดสงขลา
13-15 พ.ย.   แข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
16-27 พ.ย.
  เก็บตัวนักกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน Asia Pacific Games ที่ประเทศออสเตรเลีย
19-20 พ.ย.   แข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ภาคตะวันออก ณ.พัทยา ชลบุรี
28 พ.ย.   คณะนักกีฬาสเปเชียล โอลิมปิคไทย เดินทางไป ออสเตรเลีย
27-29 พ.ย.   แข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
1-7 ธ.ค.   คณะนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Games, Australia
8 ธ.ค.   คณะนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย เดินทางกลับจากประเทศออสเตรเลีย
13-14 ธ.ค.   กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วย พณฯ ท่านอานันท์ ปันยารชุน (ประจำปี 2556) ที่ จังหวัดระยอง