ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553

ปฏิทินกิจกรรมปี 2553
Download(pdf file)

วันที่   รายการ
13-15 ม.ค.   การอบรมนักกีฬาผู้นำ ALP ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
3-5 ก.พ.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฯ ภาคกลาง กีฬาฟุตบอล, บอชชี่ เทเบิลเทนนิส และกรีฑา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
6-7 ก.พ.   การประชุมกรรมการศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
17-19 ก.พ.   การอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา นักกีฬาชาวเขา 4 จังหวัด เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน และน่าน
17-19 มี.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ Coach Clinic กีฬาฟุตบอล และเทเบิลเทนนิส ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
24–26 มี.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ Coach Clinic กีฬาบอชชี่ และกรีฑา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
19-23 เม.ย.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ Train the Trainer ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
1 มิ.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย กรีฑาชาวเขา ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่
19-20 มิ.ย.   การอบรมผู้ฝึกสอนเปเชียลโอลิมปิคฯ กีฬาว่ายน้ำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23 มิ.ย.   กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Athletes) ภาคใต้
24 มิ.ย.   การตรวจสุขภาพนักกีฬา Medfest
24-25 มิ.ย.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP)และแอร์โรบิคส์ สเปเชียลโอลิมปิคฯ ภาคใต้ ณ จ.สงขลา
2-6 ส.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งชาติ(คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
4-5 ส.ค.   การอบรม HA Leadership Clinic กรุงเทพฯ
4-6 ส.ค.   การตรวจสุขภาพนักกีฬาด้าน OE, SS, FFt, Medfest
18 ส.ค.   ประกาศรายชืื่อนักกีฬาตัวแทนประเทศ และประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (4 ชนิดกีฬา)
25 ส.ค.   กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Athletes) ภาคกลาง
25-26 ส.ค.   การตรวจสุขภาพนักกีฬา Medfest
26-27 ส.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคฯ ภาคกลาง ณ สถาบันราชานุกูล
1 ก.ย.   การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย (คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย)
10 ก.ย.   กีฬากลุ่มโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ก.ย.   สอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ฝึกสอน และประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนผู้แทนประเทศไทย
24-25 ก.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย กลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี
17-18 พ.ย.   การแข่งขันกรีฑาและฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิค ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 7
19-20 พ.ย.   การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วย อดีต ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ณ จังหวัดระยอง
25 พ.ย.   กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Athletes) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 พ.ย.   การตรวจสุขภาพนักกีฬา Medfest
25-26 พ.ย.   การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคสเปเชียลโอลิมปิคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
30 พ.ย.   การแข่งขันกีฬาบอชชี่เชื่อมสัมพันธไมตรี ไทย-ลาว
20 ธ.ค.   กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Athletes) ภาคเหนือ
20 ธ.ค.   การตรวจสุขภาพนักกีฬา Medfest
20-21 ธ.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคฯ ภาคเหนือ ณ กองพันพัฒนาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่