การจัดหาทุนสนับสนุน

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย ชิงถ้วย อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน เริ่มจัดแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมของสเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทย ที่ช่วยพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และความสามารถ ในการช่วยเหลือตนเองของบุคคลที่พิการทางสมองและปัญญาไทย
..........* ปี 2551
..........* ปี 2550