สเปเชียลโอลิมปิคเกมส์

Opening Ceremony

 

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า การกีฬาเป็นวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาร่างกายจิตใจ ตลอดจนสร้างความสามัคคี ระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และองค์กร หรือประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย นักกีฬาขององค์กร หรือประเทศใดที่ได้รับชัยชนะย่อมนำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติภูมิแก่องค์กรหรือประเทศนั้นๆ ดังนั้น คนที่พิการทางสมองและปัญญาก็ไม่ได้แตกต่างจากบุคคลอื่นในสังคม ควรได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ความสามัคคี โอกาสในการแสดงออก สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และเป็นตัวแทน ในการนำมาซึ่งเกียรติภูมิและการยอมรับทางสังคมเช่นเดียวกันด้วย

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับบุคคลที่มีความพิการทางสมองและปัญญาโดยเฉพาะที่ใช้ชื่อว่า “สเปเชียลโอลิมปิค” ปัจจุบันนี้นักกีฬา “พิเศษ” จาก 170 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้

การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคนั้นมีมากมายหลายระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศเอเซียแปซิฟิค และระดับโลก รายการแข่งขันที่ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักกีฬา “พิเศษ”ทุกคนก็คือการแข่งขัน Special Olympics World Summer Games ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ของนักกีฬาปกติ และพาราลิมปิกเกมส์ของนักกีฬาที่พิการทางร่างกาย

ในปี 2550 นั้น คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคสากล (Special Olympics International) ได้กำหนดให้จัดการแข่งขัน “2007 Special Olympics World Summer Games” ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคม 2550 ซึ่งนับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในภาคพื้นเอเชีย ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬารวม 20 ชนิดกีฬา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นักกีฬา 7,500 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ 3,500 คน อาสาสมัครอีกหลายพันคน จาก 170 ประเทศทั่วโลก