รายการแข่งขันที่ผ่านมา (Milestones)

รายการแข่งขันระดับนานาชาติที่คณะนักกีฬาเข้าร่วมในนามประเทศไทยที่ผ่านมา

- 32 athletes 2011 Special Olympics World Summer Games Athens, Greece
   ปี 2554 การแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคเวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
   ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 32 คน

- 42 athletes 2007 Special Olympics World Summer Games Shanghai, China
  ปี 2550 การแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคเวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ นครเชี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 42 คน

- 20 athletes 2006 Special Olympics Asia Pacific Invitational Games Christchurch, New Zealand
  ปี 2549 การแข่งขัน Special Olympics Asia Pacific Invitational Games เมืองไครเชิร์ต ประเทศนิวซีแลนด์ ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 20 คน

- 6 athletes 2006 Special Olympics East Asia and Asia Pacific Bocce Competition, Brunei
  ปี 2549 การแข่งขัน Special Olympics East Asia and Asia Pacific Bocce Competition ประเทศบรูไน ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 20 คน

- 23 athletes 2003 Special Olympics World Summer Games Dublin, Ireland
  ปี 2546 การแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคเวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 23 คน

- 10 athletes 2002 3rd Special Olympics Nippon Games, Japan
  ปี 2545 การแข่งขัน 3rd Special Olympics Nippon Games ประเทศญี่ปุ่น
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 10 คน

- 9 athletes 1998 Special Olympics Singapore Games, Singapore
  ปี 2541 การแข่งขัน Special Olympics Singapore Games ประเทศสิงค์โปร
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 9 คน

- 14 athletes 1997 1st Special Olympics Asia Pacific Games Shanghai, China
  ปี 2540 Special Olympics Asia Pacific Games ครั้งที่ 1 นครเชี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 14 คน

- 24 athletes 1995 Special Olympics World Summer Games Connecticut, USA
  ปี 2538 การแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคเวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ รัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 24 คน

- 12 athletes 1994 Special Olympics Hong Kong Games, Hong Kong
  ปี 2537 การแข่งขัน Special Olympics Hong Kong Games ฮ่องกง
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 12 คน

- 12 athletes 1994 Special Olympics Asia pacific Invitational Games Perth, Australia
  ปี 2537 การแข่งขัน Special Olympics Asia pacific Invitational Games เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 12 คน

- 5 athletes 1993 Special Olympics Singapore Games, Singapore
  ปี 2536 การแข่งขัน Special Olympics Singapore Games ประเทศสิงค์โปร
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 5 คน

- 13 athletes 1991 Special Olympics World Summer Games Minnesota, USA
  ปี 2534 การแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคเวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ รัฐมินิโซต้า สหรัฐอเมริกา
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 13 คน

- 4 athletes 1987 Special Olympics World Summer Games Pennsylvania, USA
  ปี 2530 การแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคเวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
  ส่งนักกีฬาไทย จำนวน 4 คน